ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ

ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ครับ....

สอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่โทร 02-381-5362,3

081-831-3017(ครูตุ้ย)

  

 


     ขอเชิญสมัครวิ่งสะสมระยะทางแบบ Virtual Run

รายละเอียดการสมัคร คลิ๊กที่รูปครับ

 

 


 

dot


การเรียนการสอนชั้นเรียนอนุบาล

การจัดกิจกรรม และดูแลกิจวัตรประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วยการให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยMore...

ชั้นเรียนเด็กเล็ก


การเรียนการสอนชั้นเรียานเด็กเล็ก

More...


การเรียนการสอนทั้ง5กลุ่มงาน

More...
dot


กอล์ฟการกุศล

More...


เทศกาลประจำปี

More...


แก้ไขความบกพร่องเฉพาะทาง

More...
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"