ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รวม Link

เด็กสมาธิสั้น
เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ได้รับการบรรยายในวารสารการแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อเกือบ 100 ปีแล้ว คือ ในปี ค.ศ. 1902 นายแพทย์ Still ได้บรรยายถึงเด็กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาซนและสมาธิสั้น เขาพบว่าสาเหตุเกิดจาก ปัญหาทางสมองและไม่ได้มีสาเหตุจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้
 
เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย
เด็กที่มีความพิการทางร่างกายจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาจากคุณหมอจนกว่าจะเติบใหญ่ จุดสำคัญที่สุด เขาต้องการจะให้ผู้คนปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเช่นการปฏิบัติต่อเด็กอื่น ๆ
 
เด็กที่บกพร่องในการมองเห็น
หากพิจารณาจากความสามารถในการปรับตัวให้ทำงานได้ในสถานการณ์ปกติ รวมทั้งการไปโรงเรียน เราจะเห็นว่าเด็กตาบอดมีความพิการน้อยกว่าเด็กหูหนวก
 
เด็กที่มีความบกพร่องในการได้ยิน
เด็กจะพูดออกเสียงได้ถูกต้องก็ต้องได้ยินเสียงเสียก่อน ถ้าเด็กได้ยินเสียง เด็กจะเลียนเสียง แล้วค่อยปรับเสียงให้กับคำ คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจแน่ใจว่า เด็กจะรับเสียงได้เต็มที่หรือไม่ ถ้าเป็นเด็กโตก็
 
เด็กอ่านช้า
พัฒนาการล่าช้าในการใช้ภาษาพูดมักจะเกิดขึ้นก่อนความผิดปกติในการอ่านและเขียนส่วนใหญ่แล้ว
 
ลูกพูดติดอ่าง
การพูดติดอ่างนอกจากจะเป็น เรื่องของกรรมพันธุ์แล้ว ยังถือว่าการเลี้ยงดูและจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ลูกพูดติดอ่างได้

 
เด็กพูดช้า
โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้ แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปีแล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก

 
เด็กเมินโลก
พ่อแม่ที่เฝ้าสังเกตการณ์ลูกน้อยอย่างใกล้ชิด จะพบว่า อาการเด็กเมินโลกจะปรากฏให้เห็นก่อนอายุ 30 เดือน เด็กอาจจะไม่แสดงอาการยินดียินร้ายเมื่อถูกยกขึ้นจากอู่หรือมีการกอดรัด เด็กทารกอาจจะเป็น “ เด็กดี “ ที่นอนนิ่งอยู่กับที่ นอนหลับยาวนานจนแทบจะลืมตื่น ไม่ออกเส
 
เด็กออทิสติค
คือเด็กที่ไม่สามารถมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ การพูด ภาษา และการสื่อความหมายที่เป็นไปตามวัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้
 
เด็กปัญญาอ่อน
คุณเคยได้ยินคำปรารภจากเพื่อน ๆ ในที่ทำงาน หรือจากคนในครอบครัว ของคุณบ้างไหมว่า "ป่านนี้แล้วลูกยังคอไม่แข็งเลย คว่ำยังไม่ได้ อายุ 1 ปี ยังไม่เกาะยืน หรืออายุ 2 ปี
 

เด็กอัจฉริยะ
จริงๆแล้วหมายถึงความสามารถทางปัญญาสูง มีสมรรถนะในการคิด ประดิษฐ์ สรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆให้แก่โลกมนุษย์ ถ้าพูดถึงอัจฉริยะนึกถึงใครกันบ้างคะ ในหลวงของเราก็ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระผู้มีอัจฉริยะภาพ ดังที่พวกเราทุกคนได้

 
 
 
ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"