ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการกายภาพบำบัด

 

ขอบข่ายของการให้บริการ
          1.  ตรวจประเมินสภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการ
               แต่ละคน และการเคลื่อนไหว
          2.  จัดโปรแกรมการฝึกกายภาพบำบัด ได้แก่
               จำนวนครั้งและวิธีการฝึกตามความจำเป็นของผู้เข้า
               รับบริการในแต่ละสัปดาห์
               (รูปแบบการฝึก1:1ครั้งละ30นาที /1 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม)
          3.  ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในกรณีที่ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องผ่าตัด
                หรือต้องใส่กายอุปกรณ์ต่างๆถึงหน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
          4.  ให้คำแนะนำ , รักษา หรือฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางกระดูกกล้ามเนื้อ
                และปัญหาทางสมองที่ส่งผลการเคลื่อนไหว แก่บุคคลากรในองค์กร
                และบุคคลทั่วไป     

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"