ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ

    ทีมงานบริการคอมฯ

                                                                
        
                                               1.  ครูลัดดา    2.  ครูตุ้ย(หัวหน้าทีม)                                              

ขอบข่ายการให้บริการ


1.   ให้บริการแก่นักเรียนของมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
      ที่เป็นเด็กพิเศษและมีทักษะทางการเรียนรู้
      ในกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก จะสอนทักษะการเรียนรู้ง่ายๆ
      จากโปรแกรมการศึกษาที่ทำให้
      เด็กเข้าใจง่ายและสนุกกับการเรียนในกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กโต
      จะสอนให้รู้จักการใช้โปรแกรม Office ฝึกให้ใช้งานได้จริง
      เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆได้
2.   ให้บริการแก่นักเรียนภายนอกที่สนใจและต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
      โดยจะประเมินจากตัวผู้เรียนว่าจะเริ่มเรียนในระดับใดของการเรียนการฝึก 
3.   เปิดการสอนในวันศุกร์ให้กับนักเรียนของมูลนิธิฯและนักเรียนภายนอก
      ที่สนใจโดยเปิดใน รูปแบบของบริการชุมชนครับ...


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แสดงข้อคิดเห็นได้นะคะ......ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"