ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2556

เรียนท่านผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัธทาทุกท่าน
เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556  ทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่างโดยชมรมณ์
ผู้ปกครองฯได้จัดให้มีกิจกรรมหาทุนให้กับมูลนิธิฯเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและการ
จัดหาอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับมูลนิธิฯ โดยกิจกรรมแรกในปีนี้เป็นการจัดผ้าป่าการกุศล
เพื่อหาเงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยครั้งนี้จะจัดที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
มีการนิมณต์ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดกลาง
ราชครูธาราม จากจังหวัดอ่างทองและ
พระลูกวัดมาชักผ้าป่าให้ที่มูลนิธิฯ  
ดังนั้นจึงใครขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ด้วยจิตอันเป็นกุศลของทุกๆท่านนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-381-5362,3
ชมรมฯ/หาทุน

กอล์ฟการกุศล
กอล์ฟการกุศล
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletการดำเนินของมูลนิธิฯ
bulletสัมมนาวิชาการ 30 ปีแสงสว่าง
bulletนิทรรศการ 30ปี 21ม.ค.2552
bulletกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
bulletดูงานสวนจิตรลดา
bulletรูปผลงานนักเรียน
dot
บริการเสริม
dot
bulletบริการกายภาพบำบัด
bulletบริการสระธาราบำบัด
bulletบริการฝึกพูด
bulletบริการดนตรีพัฒนา
bulletบริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
bulletบริการเสริมวิชาการ
dot
การงานพื้นฐานอาชีพ 5 กลุ่มงาน
dot
bulletกลุ่มงานเย็บปัก
bulletกลุ่มงานดอกไม้ประดิษฐ์
bulletกลุ่มงานผ้าบาติก
bulletกลุ่มงานกระดาษ
bulletกลุ่มงานผลิตสื่อจากไม้
dot
Group Menu
dot
bulletรวมเว็บน่าสนใจ
bulletพหุปัญญา
bulletหมวก 6 ใบ
bulletการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
bulletการวิจัยในชั้นเรียน
bulletCurative Education
bulletมาทำแป้งโดว์กัน
bulletFree download wallpaper
dot
Newsletter

dotดู มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมผู้พร้อมโอกาส"